Xiaomi Redmi 4 - Trôi bảo hành - gold

Các màu đang có
  • Màu
  • Màu
  • Màu
2,390,000 VNĐ
Đánh giá & Nhận xét
tổng 4 trên 5
4 đánh giá 4 nhận xét

Thông tin nhà phân phối

Nơi bán:
Hồ Chí Minh
Đánh giá & Nhận xét:
3,650,000VNĐ

(Chưa có VAT)

Sản phẩm đề suất

8,990,000
8,990,000
%
14,900,000
14,900,000
%
12,990,000
12,990,000
%
10,220,000
10,220,000
%
7,750,000
7,750,000
%
10,990,000
10,990,000
%
14,990,000
14,990,000
%
9,740,000
9,740,000
%
1,610,000
1,610,000
%
21,990,000
21,990,000
%
15,610,000
15,610,000
%
17,990,000
17,990,000
%
12,350,000
12,350,000
%

Sản phẩm được xem gần nhất